Finansrett

Hansteens gate 2

Postboks 2473
0202 Oslo

Telefon

Telefon 23 28 42 00

 

E-post

 

  • Lise Ljungmann Haugen
  • Fagdirektør og advokat