Om Finansrett

Vi holder deg oppdatert om rammebetingelser for finansnæringen Finansrett utgis av Finans Norge. Lise Ljungmann Haugen er redaktør.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

 

Abonnement på Finansrett

  1. Er du medlem av Finans Norge? Ansatte i Finans Norges næringspolitiske medlemsbedrifter får fri tilgang til Finansrett, dette gjelder ikke for arbeidsgivermedlemmer. Dersom du har opprettet en bruker på finansnorge.no etter 29. mars 2023, kan du logge inn med den samme brukeren ved å bruke Logg-inn knappen i den gule boksen på forsiden.
  2. Har du et abonnement på Finansrett? Vi har fått ny nettside fra 29.03.2023 med ny innloggingsløsning. Derfor må du opprette ny bruker ved å bruke Logg-inn knappen i den gule boksen over, og deretter velge "Ny bruker". Her finner du vår brukerveiledning for å opprette ny bruker og hvordan du eventuelt kan få hjelp.
  3. Ønsker du kjøpe abonnement på Finansrett? Her kan du lese mer og bestille abonnement

 

Finansrett utgis fire ganger i året

Finansrett oppdateres fire ganger i året, fortrinnsvis mars, juni, september og desember. Artiklene gjelder både utviklingen i Norge ved aktuelle lov- og forskriftssaker, høringer, nye rundskriv fra Finanstilsynet, bransjeavtaler m.m. Under kapittelet «internasjonalt, EU/EØS, vil man følge det regulatoriske arbeidet i EU og utviklingen av nye direktiver/forordninger, samt veiledning og retningslinjer fra EUs finanstilsynsmyndigheter.

I tillegg til denne nettsiden, kan du også laste ned hver utgave som en pdf-fil.

 

Hver utgivelse har følgende kapittelinndeling

  • Finansnæringen generelt
  • Bank og betalingsformidling
  • Forsikring & pensjon
  • Verdipapirmarkedet
  • Regnskap, skatt
  • Andre aktuelle saker
  • Internasjonalt, EU/EØS

Kapittelinndelingen i Finansrett speiler den vanlige sektorinndelingen i finansmarkedet, men noen av kapitlene er ”tverrsektorielle”. I finansnæringen generelt, andre aktuelle saker og internasjonalt, EU/EØS finner man saker av betydning for hele finansnæringen. «Andre aktuelle saker er saker av mindre betydning/aktualitet enn de saker som omtales under "finansnæringen generelt".  Her omtales også andre rettsomrområder som generell selskaps- og tredjemannsrett, markedsføringsrett, arv og familierett. Også ny relevant høyesterettspraksis omtales her.

 

Søkefunksjon

I alle artiklene som følger opp et tema som er behandlet tidligere vil det som regel være en referanse til tidligere omtale i Finansrett. I tillegg er det en søkefunksjon i Finansrett.no som gjør at man kan søke på sentrale ord, med unntak for eldre utgaver som kun finnes i PDF-versjon.